canolfan cywain photo Betina Skovbro

V&O - a multidisciplinary collaboration focusing on our understanding of ‘place’, and ways of revealing new meanings in the stories of the world around us.

V&O - cydweithrediad amlddisgyblaethol sydd yn ymddiddori yn ein dealltwriaeth o ‘le’, a ffyrdd o ddadlennu ystyron newydd yn hanesion y byd o’n cwmpas.